Primăria Comunei Fărcaş

Primăria Comunei Fărcaş

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2016 (26 hotărâri)

5/28.06.2016

Se alege în funcția de viceprimar al comunei Fărcaș, județul Dolj, domnul Tudoran Gheorghe

4/28.06.2016

Se alege ca președinte de ședință a Consiliului local al comunei Fărcaș, domnul Mihăilescu Dumitru

3/28.06.2016

Se declară legal constituit Consiliul local al comunei Fărcaș

2/28.06.2016

Se validează alegerea în funcția de consilieri în Consiliul local al comunei Fărcaș

1/28.06.2016

Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

22/14.06.2016

Se aprobă Organigrama și Ștatul de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaș, județul Dolj, pentru anul 2016, Anexa 1

21/27.05.2016

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș, județul Dolj, pe anul 2016 (2)

20/27.05.2016

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 31.03.2016

19/10.05.2016

Se aprobă Informarea privind Campania agricolă de primăvară 2015, Anexa 1

18/13.04.2016

Se aprobă taxele locale pentru perioada 19.05 - 22.05.2016, Anexa 1

17/18.03.2016

Se aprobă cotele aplicate valorii impozabile la clădirile rezidențiale și nerezidențiale la persoane fizice și persoane juridice, existente pe raza comunei, Anexa 1

16/08.03.2016

Se aprobă suplimentarea cu un număr de patru posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

15/08.03.2016

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș, județul Dolj, pe anul 2016 (1)

14/08.03.2016

Se aprobă Planul Local de acțiune 2015-2020 pentru îmbunătățirea situației romilor la nivelul comunei Fărcaș, județul Dolj, Anexa 1

13/08.03.2016

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local centralizat la data de 31.12.2015

12/16.02.2016

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și punere în siguranță baraj acumulare Amărăști, comuna Fărcaș, județul Dolj"

11/16.02.2016

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Pietruire DC128 DJ 605A (Fărcaș) Velești - Rupturi - Frățila"

9/09.02.2016

Se aprobă ca modalități de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situaților identificate pentru acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

8/09.02.2016

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Fărcaș, județul Dolj, începând cu data de 01 septembrie 2016, Anexa 1

7/09.02.2016

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2015, Anexa 1

6/02.02.2016

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2016

5/02.02.2016

Se împuternicește primarul comunei Fărcaș, Bitoleanu Sorin, să voteze în numele și pe seama Consiliului Fărcaș, județul Dolj, hotărârile luate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

4/21.01.2016

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Construire pod peste pârâul Plosca pe DC 119 km 5+680 în comuna Fărcaș, județul Dolj"

3/12.01.2016

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, Anexa 1

2/12.01.2016

Se aprobă numărul de 3 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

1/07.01.2016

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș a deficitului bugetului local

Anul 2015 (1 hotărâri)

8/12.02.2015

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2015, Anexa 1

Anul 2014 (27 hotărâri)

49/29.12.2014

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2014, Anexa 1

31/09.09.2014

Se aprobă proiectul de Buget pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018, Anexa 1

30/09.09.2014

Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data 30.06.2014, Anexa 1

29/03.09.2014

Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaş prin înfiinţarea Compartimentului Juridic, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

28/03.09.2014

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2014, Anexa 1

27/12.08.2014

Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fărcaş, pentru o perioadă de 3 luni, Anexa 1

26/25.07.2014

Se aprobă Inventarul bunurilor imobile ce aparţin domeniului public al Primăriei comunei Fărcaş, Anexa 1

25/25.07.2014

Se aprobă mandatarea reprezentantului comunei Fărcaş pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor "ECODOLJ", Anexa 1

22/08.07.2014

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru Situaţii de urgenţă al comunei Fărcaş, Anexa 1

21/08.07.2014

Se aprobă Normele de igienă pentru fântânile publice şi individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice de către cetăţenii comunei Fărcaş, Anexa 1

20/02.06.2014

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2014, Anexa 1

19/20.05.2014

Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Fărcaş la data de 31.03.2014, Anexa 1

18/20.05.2014

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaş pe anul 2014, Anexa 1, Anexa 2

16/13.05.2014

Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fărcaş, pentru o perioadă de 3 luni, Anexa 1

15/07.05.2014

Se aprobă taxa pentru branşarea şi debranşarea firmelor participante la evenimentul anual organizat în comuna Fărcaş, denumit "Bâlciul Gurii Ploştii", cât şi plata consumului de energie electrică

14/07.05.2014

Se aprobă plata avizelor eliberate de SC CEZ SA din contul 5004 (buget venituri proprii)

13/05.05.2014

Se aprobă taxele locale la bâlciul (târgul) anul în perioada 08-11.05.2014, Anexa 1, Anexa 2

12/08.04.2014

Se aprobă programul de măsuri privind popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2014, Anexa 1, Anexa 2

10/17.03.2014

Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor neutilizabile, care aparţin patrimoniului comunei Fărcaş

9/28.02.2014

Se aprobă suplimentarea Organigramei şi Statului de funcţii cu un post de asistent medical comunitar, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

8/28.02.2014

Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Fărcaş la data de 31.12.2013, Anexa 1

6/11.02.2014

Se aprobă Măsurile pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Fărcaş

5/03.02.2014

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaş pe anul 2014, Anexa 1

4/29.01.2014

Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare a proiectului "Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj"

3/14.01.2014

Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2014, Anexa 1

2/14.01.2014

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de personal al aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2014, Anexa 1, Anexa 2

1/10.01.2014

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local Fărcaş, secţiunea dezvoltare, pe anul 2013, cu suma de 90.206,49 lei

Anul 2013 (1 hotărâri)

40/19.12.2013

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2013, Anexa 1

Anul 2011 (8 hotărâri)

8/22.02.2011

Se aprobă sumele pentru întocmirea Bugetului şi Lista de investiţii pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

7/18.02.2011

Se aprobă Programul privind acordarea audienţelor de către Consilierii locali în anul 2011

6/08.02.2011

Se aprobă criteriile proprii de acordare a veniturilor potenţiale şi a limitelor acestora, ce se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2011

5/17.01.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apă în comuna Fărcaş

4/17.01.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru reţeaua de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Fărcaş

3/11.01.2011

Se aprobă Programul de măsuri privind popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2011

2/11.01.2011

Se aprobă pentru anul 2011 un număr de 10 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

1/11.01.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2011

Anul 2010 (41 hotărâri)

41/29.12.2010

Rectificarea Bugetului local pe anul 2010

40/14.12.2010

Se aprobă suma totală de 5.323 lei pentru cumpărarea de cadouri pom iarnă Crăciun pentru elevii Şcolii Generale cu clasele I-VIII Fărcaş

39/14.12.2010

Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale şi a limitelor maxime ale acestora, care se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2011

38/14.12.2010

Rectificarea bugetului local pe anul 2010

37/14.12.2010

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011

36/14.12.2010

Se acordă o bonificaţie de 10%, pentru plata anticipată a impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport pe întregul an, până la data de 31.03.2011

35/22.11.2010

Rectificarea bugetului local pe anul 2010

34/22.11.2010

Se aprobă rectificarea veniturilor şi cheltuielilor din bugetul integral venituri proprii

33/21.10.2010

Se aprobă proiectul de buget pe anul 2011 şi estimările pe anii 2012-2014

32/18.10.2010

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

31/12.10.2010

Se aprobă majorarea unor impozite la persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri

30/12.10.2010

Se aprobă Planul Urbanistic General al comunei Fărcaş şi satelor componente (Amărăşti, Plopu Amărăşti, Golumbu, Golumbelu)

29/12.10.2010

Se aprobă Organigrama şi Statul de personal în urma modificării funcţiilor publice din cadrul primăriei Fărcaş

28/07.10.2010

Rectificarea bugetului local pe anul 2010

27/14.09.2010

Se aprobă modalitatea de plată a serviciilor de salubrizare în cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj

26/14.09.2010

Se aprobă măsurile necesare pentru buna gospodărire a comunei Fărcaş şi sancţiunile contravenţionale ce decurg din nerespectarea acestora

25/14.09.2010

Se aprobă obligaţiile agenţilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice şi fizice din comuna Fărcaş pentru buna gospodărire şi menţinerea unui climat de ordine şi curăţenie, precum şi sancţiunile ce decurg din încălcarea acestora, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

24/17.08.2010

Se reformulează Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.17/2010

23/17.08.2010

Rectificarea Bugetului local pe anul 2010

22/10.08.2010

Se actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Seviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

21/10.08.2010

Se aprobă Organigrama şi Statul de personal al Primăriei Comunei Fărcaş

20/13.07.2010

Rectificarea Bugetului local pe anul 2010

19/09.07.2010

Se aprobă Studiul de oportunitate, delegarea şi Contractul de delegare, privind gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Fărcaş

18/09.07.2010

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

17/18.06.2010

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Reabilitare, modernizare, consolidare, împrejmuire şi utilităţi Dispensar medical Fărcaş

16/08.06.2010

Se aprobă concesionarea pe o perioadă de 25 de ani cu redevenţă de 2€/mp/an în primii 5 ani a Dispensarului medical Fărcaş

15/11.05.2010

Se menţin cele 4 contracte de abonament în reţeaua Cosmote încheiate în interes de serviciu, cu valoarea iniţială

14/11.05.2010

Se aprobă plata sumei de 500 lei ce reprezintă contravaloare taxă mediu pentru proiectul de modernizare drumuri de exploatare agricolă la nivelul comunei Fărcaş

13/11.05.2010

Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2009

12/11.05.2010

Se aprobă Contul de execuţie al fondului de rulment pe anul 2009

11/13.04.2010

Se aprobă taxele locale în perioda târgului anual

10/31.03.2010

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Fărcaş, judeţul Dolj

9/19.03.2010

Se aprobă Bugetul local pentru anul 2010

8/18.03.2010

Se aprobă mandatarea primarului comunei Fărcaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltenia"

7/18.03.2010

Se aprobă derularea programului "Renaşterea Satului Românesc la nivelul comunei Fărcaş, judeţul Dolj", prin construirea a 6 case pentru specialişti

6/18.03.2010

Se aprobă programul de măsuri pentru gospodărirea şi igienizarea comunei în anul 2010

5/18.03.2010

Se aprobă programul privind acordarea audienţelor de către consilierii locali în anul 2010

4/18.03.2010

Se aprobă Programul privind organizarea întâlnirilor trimestriale ale consilierilor locali în anul 2010

3/09.02.2010

Se menţine Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.33/2009 şi se aprobă rectificarea de buget pentru anul 2009, privind acordarea tichetelor cadou pentru sărbătorile 01.12.2009 şi 25.12.2009

2/09.02.2010

Se reformulează Hotărârea nr. 34/2009, se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale şi a limitelor maxime a acestora, care se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2010

1/09.02.2010

Se aprobă Programul de măsuri privind popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2010

Anul 2009 (20 hotărâri)

25/02.10.2009

Se aprobă cota de cofinanţare de 20% privind înlocuirea sau completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară, eoliană şi geotermală şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului

24/02.10.2009

Se aprobă includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fărcaş, a Grădiniţei Golumbu

23/28.09.2009

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară, eoliană şi geotermală şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului la unităţile din comuna Fărcaş

22/08.09.2009

Se aprobă modificarea Contractului de Asociere, Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară de gestionare a deşeurilor ECODOLJ

21/04.08.2009

Rectificarea Bugetului pe anul 2009

15/06.05.2009

Rectificarea Bugetului pe anul 2009

14/06.05.2009

Se constituie două echipe pentru organizarea şi încasarea taxelor la târgul anual de pe raza comunei

13/17.04.2009

Rectificarea Bugetului pe anul 2009

12/14.04.2009

Se aprobă programul de măsuri pentru gospodărirea şi igienizarea comunei în anul 2009

11/03.04.2009

Se aprobă Bugetul local pe anul 2009

10/26.03.2009

Se aprobă construcţia Grădiniţei, sat Amărăşti, comuna Fărcaş

9/26.03.2009

Se aprobă studiul de fezabilitate pentru reabilitare Şcoala Generală Fărcaş

8/10.03.2009

Se stabileşte taxa locală pentru cetăţenii care vând mărfuri alimentare şi nealimentare pe raza comunei

7/10.03.2009

Se aprobă programul privind acordarea audienţelor de către consilierii locali în anul 2009

6/10.03.2009

Se aprobă programul privind organizarea întâlnirilor trimestriale ale consilierilor locali în anul 2009

5/10.03.2009

Se aprobă programul de măsuri referitoare la popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2009

4/10.03.2009

Se aprobă organigrama şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2009

3/10.02.2009

Se revocă Hotărârile Consiliului Local Fărcaş nr.26 şi 27/2008

2/10.02.2009

Se reformulează Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.28/2008, privind criteriile proprii de evaluare a veniturilor şi a limitelor acestora care se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2009

1/13.01.2009

Se reformulează Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.23/2008, privind includerea în organigrama Primăriei Fărcaş a două posturi de paznici

Informatii contact

Comuna Fărcaş, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/440.052
Fax: 0251/440.052
contact@primariafarcas.ro

Meteo

Nu se pot citi datele

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.6346
USD Dolarul american 3.9285
CHF Francul elveţian 3.9729
GBP Lira sterlină 5.2711
XAU Gramul de aur 158.8245

Copyright © Primăria Comunei Fărcaş

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional