Primăria Comunei Fărcaş

Primăria Comunei Fărcaş

Anunțuri

29.04.2024 10:46:52

25.03.2024

Primăria comunei Fărcaş, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de: Referent, clasa III, grad superior, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL.

Anunț
Formular de înscriere
Adeverință
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat final

14.07.2023

Primăria comunei Fărcaş, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de Șef serviciu, compartimentul: Seviciul public local de alimentare cu apă potabilă în comuna Fărcaș.

Anunț
Formular de înscriere
Rezultat selecție dosare
Rezultat contestație selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat proba interviu
Rezultat final

20.01.2023 - Dezbatere publică

Proiect Buget local Comuna Fărcaș pentru anul 2023

16.01.2023 - SPCLEP Fărcaș

Eliberarea actului de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă, nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate.

Anunț

25.07.2022

Primăria comunei Fărcaș, județul Dolj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Fărcaș

Anunț
Cerere înscriere
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

08.07.2022 - Dezbatere publică

Prelungire scrisoare garanție pentru implementarea proiectului „Construire teren de fotbla, comuna Fărcaș, județul Dolj”
Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2022 (2)

23.05.2022 - Dezbatere publică

Atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj” și aprobarea tarifelor aferente
Participarea Consilului Local al Comunei Fărcaș la înființarea și funcționarea „Asociației Comunitatea de Comune Dealul Muierii” și adoptarea Statutului asociației intercomunale

22.03.2022

Activitatea de salubrizare în comuna Fărcaș, județul Dolj

Anunț
Anexa 1
Anexa 2
Calendar colectare

25.02.2022

Măsuri de compensare și plafonare energie electrică și gaz

14.02.2022 - Înscriere candidați personal recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunț
Cerere de înscriere
Instrucțiuni

04.02.2022 - Dezbatere publică

Proiect Buget 2022

18.01.2022 - Dezbatere publică

Dispoziție convocare ședința consiliu local 25.01.2022
Proiect hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local
Proiect hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul UAT comuna Fărcaș, pentru anul școlar 2022-2023
Proiect hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022
Proiect hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexe
Proiect hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Făcaș, pentru o perioadă de trei luni: februarie - aprilie 2022

21.12.2021 - Dezbatere publică: Aprobarea taxelor, impozitelor și a cotelor valorii impozabile aplicabile la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Fărcaș, județul Dolj, pentru anul 2022

Documente

22.09.2021 - Dezbatere rectificare Buget local

Documente

12.07.2021

Primăria comunei Fărcaş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț
Formular de înscriere
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

19.04.2021 - Recensământul General Agricol runda 2020

Adresă
Afiș
Pliant

09.04.2021

Proiect de Buget pe anul 2021

28.02.2020

Primăria comunei Fărcaş, judeţul Dolj, cu sediul în comuna Fărcaş, sat Fărcaş, nr.218, judeţul Dolj, în baza art.41, alin.(9), art. 411, 44 şi 45, din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat de H.G 286/2011 şi art.554, alin.(1)-(8) din O.U.G. nr.57/2019, Codul Administrativ, organizează examen de promovare în gradul imediat superior al funcţiei contractuale de execuţie de Bibliotecar debutant, la Compartimentul Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaş, judeţul Dolj.

Anunț
Rezultat

24.02.2020

În conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) lit.a), art.478 alin.(2) și art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Fărcaş, judeţul Dolj, în data de 25 martie 2020, ora 10:00, organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarea funcție publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentulu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Fărcaş.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat final


03.09.2019

Primăria Comunei Fărcaș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare drumuri în comuna Fărcaș, județul Dolj".

Anunț

03.07.2019

Primăria Comunei Fărcaș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri în comuna Fărcaș, județul Dolj".

Anunț

31.05.2019

Comuna Fărcaș anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj".

Anunț

27.03.2019

Comuna Fărcaș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj".

Anunț

22.01.2019

Dezbatere publică - Proiecte de hotărâre

Aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Fărcaş, judeţul Dolj, pentru anul şcolar 2019-2020
Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019
Aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaş, pe anul 2019

06.12.2018

Dezbatere publică - taxe și impozite locale 2019

Proiect de hotărâre

05.12.2018

Primăria comunei Fărcaș organizează concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție:
Consilier, clasa I, gradul profesional Principal din cadrul Compartimentului Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș

Anunț
Cerere înscriere
Rezultat selecție dosare
Rezultat final

21.11.2018

Primăria comunei Fărcaș organizează concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție:
Consilier, clasa I, gradul Superior din cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș

Anunț
Cerere înscriere
Rezultat selecție dosare
Anunț amânare
Rezultat final

02.11.2018

Primăria comunei Fărcaş organizează examen de promovare în gradul profesional al funcției contractuale de execuție de Consilier, gradul IA, la Compartimentul Expert Local pentru romi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaș.

Anunț
Rezultat

Primăria comunei Fărcaş organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de BIBLIOTECAR debutant în cadrul Bibliotecii comunale Fărcaș.

Anunț
Rezultat

Primăria comunei Fărcaș organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție:
1. Inspector, clasa I, gradul Superior din cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș
2. Consilier, clasa I, gradul Principal din cadrul Compartimentului Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Personelor al apartului de specialitate al primarului comunei Fărcaș

Anunț
Suspendare concurs - 21.11.2018
Suspendare concurs - 29.11.2018

09.02.2015

Primăria Comunei Fărcaș a aplicat în calitate de partener, începând cu data de 02.02.2015, la proiectul „Economia socială oportunitate și sprijin pentru persoanele defavorizate, ID 149006”.


Pagină proiect

Informatii contact

Comuna Fărcaş, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/440.052
Fax: 0251/440.052
contact@primariafarcas.ro

Meteo

Fărcaș
Coordonate: 44.6,23.75
Temperatură: 16.97°C
Vânt: 1.95 Km/h
Umiditate: 84%
cer acoperit de nori

Răsărit: 05:52, Apus: 20:50
19.05.2024 13:38:13

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.9751
USD Dolarul american 4.5879
CHF Francul elveţian 5.0460
GBP Lira sterlină 5.8059
XAU Gramul de aur 351.6538

Copyright © Primăria Comunei Fărcaş

TRUST COMPUTERS